Category: PHILIPS เครื่องฟอกอากาศ รุ่น AC2887

 

PHILIPS เครื่องฟอกอากาศ รุ่น AC2887

PHILIPS เครื่องฟอกอากาศ รุ่น AC2887 เครื่องนี้มีเซ็นเซอร์ตรวจจับและการแสดงผลของสภาพอากาศได้อย่างแม่นยำ

philips-ac2887