Month: July 2017

 

ผลกระทบจากปัญหามลพิษทางอากาศ

andreaair-shanghai

มลพิษทางอากาศ ส่งให้เกิดผลเสียที่ตามมามากมาย ไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ ทุกสิ่งทุกอย่างในสภาพแวดล้อมล้วนแล้วแต่มีผลทั้งสิ้น ปัญหามลพิษทางอากาศมีผลกระทบ ดังนี้

ผลกระทบต่อมนุษย์

– เกิดการเจ็บป่วย หรือเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน สาเหตุเช่นนี้เกิดจากการสูดดมเอามลพิษทางอากาศที่มีปริมาณเข้มข้น และรุนแรงเข้าสู่ร่างกายอาจเป็นก๊าซพิษบางชนิดที่สามารถทำลายอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ได้ ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อร่างกายอย่างเฉียบพลัน เช่น หัวใจล้มเหลว ตับทำงานผิดปกติ เป็นต้น และในบรรดาที่ได้รับผลกระทบนั้นมักเป็นเป็นผู้ที่มีภูมิต้านทานน้อยหรืออ่อนแอ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เป็นต้น ทำให้ร่างกายต้านทานสิ่งแปลกปลอมจากมลพิษไม่ไหว อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
– เกิดการเจ็บป่วยเรื้อรัง เกิดจากการที่สัมผัสหรือหายใจมลพิษที่ไม่มีความเข้มข้นมากแต่สะสมเข้าไปในร่างกายเป็นระยะเวลานาน ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยเรื้อรังประเภทเป็นๆ หายๆ เช่น โรคภูมิแพ้ ตาอักเสบ ผื่นคันทางผิวหนัง เป็นต้น
– เกิดการเสื่อมสภาพของอวัยวะต่างๆ เกิดจากการสะสมมลพิษในร่างกายเป็นระยะเวลานาน รักษาไม่หายเสียที จึงทำให้ลุกลามไปเรื่อยๆ อวัยวะต่างๆ เริ่มอ่อนแอลง เช่น การเสื่อมสภาพของปอดทำให้ระบาย และฟอกอากาศได้ไม่ดีนัก การเกิดภาวะเลือดจาง ไตวาย เป็นต้น
– เกิดความเดือดร้อน หากบริเวณที่อยู่อาศัยนั้นมีฝุ่นหรือควันคละคลุ้งอยู่ตลอด หายใจเข้าก็เหม็น ไม่สบายจมูก ทำให้เกิดความรำคาญ อยู่ด้วยภาวะความเครียด ไม่มีความสุข เช่น อาศัยอยู่ในบริเวณที่ระเบิดหินเพื่อนำมาทำปูนซีเมนต์ ทำให้เกิดฝุ่นควันคละคลุ้งอยู่ตลอด อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีคนเผาถ่านขายทำให้ต้องสูดดมควันเข้าไปทุกวัน เป็นต้น

ผลกระทบต่อสิ่งอื่น

– ผลกระทบต่อพืช เพราะพืชก็ต้องดำรงชีวิตด้วยการหายใจเข้าใจปรุงอาหาร และสังเคราะห์ หากมีมลพิษต่างๆ ที่แปลกปลอมมีสารปนเปื้อนก็จะสามารถส่งผลต่อพืชได้เช่นกัน เช่น ทำอันตรายต่อเซลล์ของใบพืชทำให้ใบเหลือง คลอโรฟิลด์ถูกทำลาย ใบเกิดเป็นจุดด่าง ส่งผลให้พืชตายได้
– ผลกระทบต่อพืช สัตว์ก็ต้องหายใจเช่นเดียวกับมนุษย์ เมื่อหายใจเอามลพิษเข้ามากๆ ก็จะทำให้มีสารพิษเจือปนในร่างกายส่งผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆ ได้เช่นเดียวกับมนุษย์เช่นกัน เมื่อสะสมมากๆ ก็ทำให้เกิดการป่วย และเสียชีวิตได้ สารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์มาก เช่น ตะกั่ว สารหนู แคดเมียม เป็นต้น
– ผลกระทบต่อสถาปัตยกรรม และสิ่งปลูกสร้าง มลพิษทางอากาศที่มีสารบางชนิดที่ทำปฏิกิริยาทางเคมีแล้วส่งผลให้วัสดุทั้งหลายสึกกร่อนได้ เช่น การหลุดลอกของพื้นผิวผนัง พลาสติกเปราะหรือแตกหัก ผิวเซรามิกซ์จากที่มันเลื่อมกลายเป็นด้าน เป็นต้น

มลพิษทางอากาศส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร

andreaair-quite-literally-s

มลพิษทางอากาศ หมายถึง ฝุ่นละออง หมอกควัน วัตถุอันเป็นอันตราย และโมเลกุลชีวภาพที่ปะปนอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ สาเหตุของมลพิษทางอากาศนั้นคือ จากธรรมชาติ และฝีมือมนุษย์

สาเหตุจากธรรมชาติ อันได้แก่

– การระเบิดของภูเขาไฟซึ่งก่อให้เกิดหมอกควันอีกทั้งสารปนเปื้อนในอากาศ
– ไฟป่า เกิดจากการเสียดสีของกิ่งไม้ในพื้นที่ป่าหนาแน่น และมีสภาพแห้งแล้ง เมื่อเสียดสีจะก่อให้เกิดประกายไฟจนลุกลามใหญ่โตเผาไหมไปทั่วบริเวณเป็นไฟป่า ก่อให้เกิดหมอกควันและมลพิษทางอากาศ
– ฝุ่นละอองต่าง ๆ เป็นอนุภาคของแข็งขนาดเล็กมากที่ลอยอยู่ในอากาศ ทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ด้านต่าง ๆ เช่น โรคภูมิแพ้ เป็นต้น
– การเน่าเปื่อยของซากพืชซากสัตว์ ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ
สาเหตุจากมนุษย์ สามารถแยกออกได้จากแหล่งกำเนิด ดังนี้
– แหล่งกำเนิดที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วปล่อยก๊าซของเสียออกสู่อากาศ การเผาไหม้ของขยะมูลฝอย เป็นต้น เหล่านี้จะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศทั้งสิ้น
– แหล่งกำเนิดที่เคลื่อนที่ได้ ได้แก่มลภาวะอันเกิดจากยานพาหนะต่าง ๆ เช่น รถยนต์ เครื่องบิน เป็นต้น ยานพาหนะเหล่านี้จะปล่อยก๊าซของเสียออกสู่อากาศ และฝุ่นละอองขนาดเล็กทั้งหลายแหล่ ทำให้เพิ่มมลพิษในอากาศ

ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์

มลพิษทางอากาศนั้นมีผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์แน่นอนหากได้รับสารพิษอันปะปนมากจากมลพิษทางอากาศเข้าไป ยิ่งมีจำนวนมากอันตรายก็ยิ่งมากจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ผลกระทบขั้นต้นก็ทำให้เราต้องสูดดมอากาศที่ไม่สะอาด ไม่บริสุทธิ์เข้าไป ร่างกายเราก็จะเหนื่อยอ่อนไม่สดชื่น หากสะสมไปเรื่อย ๆ ทุกวันก็จะเกิดผลกระทบอันรุนแรงตามมา เช่น
– การเกิดโรคภูมิแพ้จากฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศ ส่งผลให้มีอาการแพ้ต่างๆ ตามมา ทั้งการคันระคายเคืองที่ตา เยื่อบุโพรงจมูกบวม และมีน้ำมูก เจ็บคอ แน่นหน้าอก หากใจไม่สะดวก เกิดอาการหอบหืด หากได้รับเชื้อติดต่อกัน และไม่ได้รับการรักษาจะมีอาการหนักขึ้น อาจติดเชื้อทางเดินหายใจ ส่งผลต่อการทำงานของปอดทำให้เกิดพิษเฉียบพลัน ติดเชื้อรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุด
– การสูดดมก๊าซพิษต่างๆ เข้าไปในร่างกายทุกวันในปริมาณมากนั้นส่งผลเสียกับร่างกายรวดเร็วมาก อาจแตกต่างกันแค่เพียงอาการที่แสดงออกจากการได้รับก๊าซพิษที่ต่างชนิดกัน แต่สุดท้ายแล้วก็จะส่งผลต่อสุขภาพถึงชีวิตได้เช่นกัน เช่น การสูดสารกัมมันตรังสีแค่เพียงเล็กน้อย จะส่งผลให้คุณเกิดอาการแน่นหน้าอก เป็นผื่นตามตัว ได้รับรสชาติของตะกั่ว และโลหะในปาก จากนั้นระบบร่างกายของคุณจะทำงานผิดปกติ ส่งผลให้หัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตในที่สุด เป็นต้น
เมื่อทราบถึงผลเสียของมลพิษในอากาศที่มีต่อสุขภาพว่าร้ายแรงถึงเพียงนี้ เราทั้งหลายควรจะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษให้น้อยลง เพื่อส่งผลให้เราและลูกหลานมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้อีกยาวนาน